MV-Nordic Skolavtal


MV-Nordic Skolavtal Stockholm gäller för alla Stockholms stads kommunala förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, Lärvux, och SFI driven i kommunal regi. Alla elever och personal inom dessa skolor kan kostnadsfritt använda sig av programmen som listas nedan. För mer information klicka på respektive programlänk. Längst ned finns information om åtkomst till webbprogram och appar.

Talsyntes, ordprediktion och ordbok

CD-Ord - Talsyntesprogram med många olika funktioner. Det kan bland annat läsa text från bilder och inskannade dokument och har ordprediktion. Stöd finns för drygt 40 olika språk, varav de flesta kräver internetuppkoppling. Programmet kräver att man loggar in med ett MV-login, se informationen längst ned på sidan. Programmet installeras på datorn.

 

Programmet IntoWords finns i flera olika versioner som kan användas beroende på vilken enhet man har och hur man vill arbeta. Samtliga kräver att man loggar in med MV-Login (se informationen längst ned på sidan):

IntoWords webb – Webbaserat talsyntesprogram som ger tillgång till röster på över 40 olika språk och ordprediktion på 7. Fungerar även med text-PDF. Kan användas på alla iPad och datorer i skolan eller hemma och kräver ingen installation.

IntoWords Google Chrome tillägg – Ett tillägg till webbläsaren Google Chrome som gör att talsyntes och ordprediktion kan användas på texter man skriver i exempelvis Office365, Google Drive eller bloggar och att alla texter på valfri webbplats kan läsas upp. Talsyntesröster på över 40 språk, ordprediktion på 9. Kan användas oavsett vilken dator man använder, på skolan eller hemma, men kräver webbläsaren Google Chrome

IntoWords iPad – App för iPad med talsyntes och ordprediktion på 7 språk samt ordbok. Appen kan installeras både på skolans och på privat iPad. Appen recenseras och beskrivs utförligt på http://www.skolappar.nu/intowords

Med IntoWords iPad följer även ett tangentbord som installeras på iPad. Med hjälp av den får man ordprediktion och talsyntes i alla appar och tjänster som finns på iPad. Tangentbordet är installerat i enheten och fungerar inte tillsammans med ett externt hårdvarutangentbord


IntoWords Pocket för iPhone – En enklare variant av iPad-appen som ger talsyntes och ordprediktion på sju språk.

IntoWords Android – Tangenbordsapp för Androidmobiler och lärplattor som gör att man får talsyntes och ordprediktion oavsett i vilken app man arbetar, om man är i sin webbläsare, skriver SMS etc. Talsyntes och ordprediktion på 7 språk samt ordbok.
  IntoWords


Tankekartor


MindView Online - webbaserat program som är nåbart från  iPad och alla datorer.

 


Program för matematik och minnesträning.

Webbaserade program som är nåbara från alla datorer:


Minneslek Flex – träning av arbetsminnet.

Mattelek Flex – träning för elever med behov av extra stöd, 5-12 år.

Mattekoden Flex – träning för elever med behov av extra stöd, 9-15 år.

 

Program som installeras på datorn:


Matematik i Måneby – träning för elever i åk 1-6  


Övrigt stöd för läsande och skrivande:

Webbaserade program som är nåbara från alla datorer:


10 fingrar – tangentbordsträning.

Precodia – underlättar läsning för elever med avkodningssvårighet.

Levande bokstäver – lek och öva med bokstäver. 

Se Bokstavsljuden – visualisera hur bokstäver uttalas.Program som installeras på datorn:


Från ord till ord - korsordsprogram som talar. 

Läsia - lek och laborera med animerade bokstäver. 

Tecknade serier - skapa tecknad serie på ett strukturerat sätt.


 


Åtkomst till webbprogram och appar

För att kunna använda webbprogram och appar krävs att användaren har ett så kallat MV-Login. Varje skola ansvarar själva för att skapa dem. Information om hur man gör kan fås genom att kontakta Programbanken.

Webbprogrammen, tillägget till Google Chrome samt Androidappen nås via MV-Nordics portal: http://portal.mv-nordic.se
O
BS: Levande bokstäver och Se Bokstavsljuden nås via deras gamla portal. Gå till portalen och klicka längst ned på Tillgång till gamla portalen för webbprogram


Support på MV-Nordics program och MV-Login kan fås via stockholm@mv-nordic.se


10 Fingrar webb

10 Fingrar är ett program som fokuserar på läs- och skrivinlärningen, men som också kan användas som tangentträningsprogram. Webbprogrammet kräver ingen installation på datorn och kan nås från vilken dator som helst, hemma eller på skolan. Programmet kräv ...

Från Ord till Ord

Ett talande korsordsprogram som utvecklar ordkunskap och stavning, och som stimulerar tankeförmågan. Programmet ger hjärngympa, läs- och skrivstimulans och ett utökat ordförråd. Från Ord till Ord använder auditiv förstärkning då bokstavsljuden är koppl ...

Läsia

Läsia är ett nyskapande, laborativt läs- och skrivträningsprogram. Det är animerat på ett kreativt och åldersneutralt sätt, vilket gör att det passar alla från nybörjaren i förskoleklass till högstadieeleven som behöver träna sin läs- och skrivförmåga. De ...

Levande Bokstäver - webbprogram och app

I Levande bokstäver övar och leker barnen med bokstäverna tills det svenska alfabetet, med både tecken och ljud sitter som det ska. Här kan barnen lyssna, repetera – eller dansa in – bokstavsljuden. Levande bokstäver finns både som webbtjänst och som a ...

Matematik i Måneby

En spännande ingång till matematiken Med Matematik i Måneby åker du på en resa till Guloppernas planet. Gulopperna saknar kunskap i matematik och behöver din hjälp! De kan nämligen inte bygga broar, hus och anlägga trädgårdar utan huvudräkning och andra ...

Mattekoden Flex

Mattekoden Flex är ett träningsprogram för elever 9-15 år i behöv av extra stöd. Programmet ligger på en webbplats och kan användas på valfri dator eller lärplatta i skolan eller hemma utan att någon installation behövs. Programmet tränar centrala ...

Mattelek Flex

Mattelek Flex är ett träningsprogram för elever 5-12 år i behöv av extra stöd. Programmet tränar centrala matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning, den inre mentala tallinjen och mönsterförståelse. Programmet är utvecklat med produktionsstöd f ...

MindView Online

Mindview är ett webbaserat program för att göra tankekartor. Det kräver ingen installation på datorn, och kan användas både på datorer (skolans och privata) och på iPad. Man kan dela och samarbeta flera personer kring samma tankekartor. Man kan lägga i ...

Minneslek Flex

Minneslek Flex är ett träningsprogram som syftar till att förbättra arbetsminnet hos barn och vuxna med koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller övningar som avser att träna skilda aspekter av arbetsminnet. En del av övningarna ställer högre krav ...

Precodia - webb

Precodia är ett program/verktyg som i huvudsak har utvecklats för att underlätta läsningen för personer med dyslexi eller annan form av avkodningssvårighet. Men det är också ett verktyg i grammatikundervisningen. Programmet är åldersneutralt, vilket medfö ...

Se Bokstavsljuden

Se bokstavsljuden visar med hjälp av animation hur bokstävernas ljud uttalas. Se bokstavsljuden har utvecklats för läs- och skrivundervisning för nybörjare, men det är också ett hjälpmedel i förskola och specialundervisning. Se Bokstavsljuden kräver i ...

Tecknade Serier

Kreativ textproduktion med IT Att skapa en tecknad serie kan väcka en slumrande kreativitet och förlösa en latent författartalang. Men bilder och textrutor skapar ofta kaos på skrivbordet. Tecknade serier är programmet som håller ordning på allt! Här ...

Sök här

Sök här (test)