Sensavis (tidigare The 3D Classroom)

The 3D Classroom har bytt namn och heter numera Sensavis (- Visual Learning Tool) och är ett program med interaktiva visualiseringar som gör det lättare att förklara komplexa och abstrakta ämnen. Innehållet är flexibelt, interaktivt och tvingar inte pedagogen att rätta sig efter förutbestämda texter eller ljud. Innehåll finns inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik.

Genom att använda Sensavis för att förenkla det abstrakta och komplexa, nås och inkluderas alla elever i lärandet. Med Sensavis kan eleverna ges en gemensam bild att utgå ifrån för att sedan utforska tillsammans. Det är också ett stöd för elever som har svårigheter med abstrakt och konceptuellt tänkande.

Sensavis är utvecklad i samarbete med forskare och ämnesexperter för att säkerställa visualiseringarnas kvalitet.

I dag kan lärare och elever skapa filmavsnitt i Sensavis. För detta används Office 2016 och Office Mix. Därmed kan lärare skapa eget utbildningsmaterial och elever kan redovisa sitt arbete genom att skapa egna filmavsnitt. När eleverna själva får arbeta med Sensavis utvecklas deras förmågor eftersom de kan utforska, undersöka, samarbeta, skapa och i sin tur lära andra elever. På detta sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande.

Exempelfilmer finns på
http://the3dclassroom.com/se/exempel/
http://www.youtube.com/channel/UCRZkoyN5J1NXHA-inMi6nsw

Observera att programmet endast fungerar med följande datorer i staden, eller deras ersättare:
- Dell E-7240 (rekommenderad)
- Dell 3340
(Uppdaterat 2017-05-22)
461.png

Detaljer

Version
5.0.3.0
Producent
Sensavis AB
Licensform
Skola ansvarar för licens.
Webbsida
E-post support
Beroende till tekniska hjälpmedel
Problem kan uppstå på äldre versioner av DELL datorer.

Sök här