Vardagsaktiviteter (lgrs11)

LGRS11: Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktivitet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
- undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
- undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
- reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
- söka information om service- och kulturutbud, och
- använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Du Kan

Innehåll Nio aktiviteter för att bekanta sig med datorn. Ger träning på tangenterna och på att peka, klicka och dra med musen. Beskrivning Även den som ännu inte kan hantera musen kan ha mycket roligt med programmet. Alla aktiviteter kan användas med ...

Klura ut

Innehåll I programmet ingår memory-spel, pussel och övningar på antal, färg och träning på rumsbegrepp, framför/bakom, över/under, först/sist, höger/vänster med mera. Beskrivning Klura ut innehåller sammanlagt 58 övningar på färg, form, begrepp, anta ...

Kostkoll

Användning Näringsberäkning inom hemkunskapsundervisningen. Innehåll I Kostkoll anger man vad man ätit under en eller flera dagar och programmet beräknar energi och näringsämnen och visar det i förhållande till elevens näringsbehov. Beskrivning K ...

Mina Pengar

Mina Pengar är tre program som stöder personer med kognitiva funktionshinder.Programmen är Min Kassa, Min Plånbok och Min Räknare. Mina Pengar skapar förutsättningar för dessa personer att självständigt kunna planera sina inköp. Programmen hjälper till ...

Räkna med pengar

Användning Träning på att räkna med pengar. Eleven kan utforska och träna på att använda mynt och sedlar. Innehåll I programmet kan man träna på att använda och räkna med pengar. Välj högsta valör och välj sedan övning. Tips då eleven svarat fel på ...

Sök här