Sök här

Motorik (lgrs11)

LGRS11: Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
- se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
- genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
- använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.