Kemi

LGR11: Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
- genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
- använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Chemsketch

Användning Ritverktyg för att skapa kemiska formler.

Logger Pro

Användning Samla in data med LabQuest, Miniquest, GoLink, GoTemp, WDSS-för att mäta acceleration på Gröna Lund! Innehåll Samtidig användning av upp till fyra analoga/två digitala prober, mätningarna visas i realtid, kan synkronisera filmer med insam ...

Sensavis (tidigare The 3D Classroom)

The 3D Classroom har bytt namn och heter numera Sensavis (- Visual Learning Tool) och är ett program med interaktiva visualiseringar som gör det lättare att förklara komplexa och abstrakta ämnen. Innehållet är flexibelt, interaktivt och tvingar inte pedag ...

SPARK Vue från PASCO / Gammadata

SPARK Vue är en mjukvara som används tillsammans med Pasco Scientifics dataloggingutrustning. Till mjukvaran medföljer ett 60-tal färdiga laborationer, s k SPARK-labs.Gammadata Instrument AB är återförsäljare av Pasco’s utrustning i Sverige. Version 3. ...

Sök här