Sök här

Historia

LGR11: Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

NE digitala läromedel 7-9

NE Digitala läromedel för högstadiet kombinerar trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag. Läromedlet har ett rikt text-, bild- och filmmaterial, mängder av interaktiva övningar och kopplingar till tjänster som uppslagsverket och ordböc ...

Fungerar på:Windowsdator,Macdator,iPad,Chromebook