Sök här

Hem- och konsumentkunskap

LGR11: Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
- värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

LGRS11: Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
- hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
- värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
- använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Kostkoll

Användning Näringsberäkning inom hemkunskapsundervisningen. Innehåll I Kostkoll anger man vad man ätit under en eller flera dagar och programmet beräknar energi och näringsämnen och visar det i förhållande till elevens näringsbehov. Beskrivning KOSTKOLL är ett program som beräknar näringen i den mat du äter och ställer det i relation till vad d ...