Geografi

LGR11: Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
- utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
- göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
- värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Google Earth

Google Earth är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Programmet är en grafisk 3D-applikation vars syfte är att visa jorden från ovan. Programmet innehåller flygfotografier, satellitbilder och GIS-information över jorden och sammanfogat dessa som en m ...

QGIS

QGIS är ett program av typen geografiskt informationssystem, ett program där man kan åskådliggöra och analysera geografisk information. Geografiska informationssystem ingår både i grundskolans läroplan och i geografikurserna på gymnasiet. I QGIS kan ma ...

Sensavis (tidigare The 3D Classroom)

The 3D Classroom har bytt namn och heter numera Sensavis (- Visual Learning Tool) och är ett program med interaktiva visualiseringar som gör det lättare att förklara komplexa och abstrakta ämnen. Innehållet är flexibelt, interaktivt och tvingar inte pedag ...

Seterra

Ett svenskt geografiprogram som lär ut på ett enkelt, färgglatt och underhållande sätt. 70 olika övningar ingår. I programmet kan man lära sig om alla Sveriges landskap, om svenska städer och tätorder. Men också om till exempel var alla USA:s delstater ...

Sök här