Sök här

Nyhetsbrev

Prenumerera här på vårt nyhetsbrev som skickas via e-post. Endast för anställda inom Stockholms stad med Office365-konto.

Ej godkända tjänster
Följande appar och webbtjänster uppfyller inte utbildningsförvaltningens krav på säkerhet. Av olika skäl bryter de mot svensk eller europeisk lagstiftning vid hanteringen av personuppgifter.


Rekommendationen är att inte använda dessa tjänster.Showbie - Uppfyller inte kraven för hantering av personuppgifter utifrån GDPR lagstiftningen och vi kan därför inte teckna personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Skolplattformens pedagogiska verktygsmoduler kan ersätta denna tjänst.