BookBuilder - webb

BookBuilder är ett multimediebaserat skrivredskap för engelskundervisningen.

Webbprogrammet BookBuilder kräver ingen installation på datorn och kan nås från vilken dator som helst, hemma eller på skolan. Programmet kräver dock att skolan lagt upp användaren i MV-Login.

BookBuilder gör det möjligt för elever i åk 1-9 att träna skriftlig framställning i engelska, samtidigt som de designar digitala böcker. Böckerna kan handla om precis vad som helst– inom skönlitteratur eller facklitteratur – och texterna kan illustreras och berikas av elevens egna foton, teckningar, filmer och inläsningar, vilket gör boken personlig och dessutom "talande". Under författandet får eleven även inspiration och stöd i skrivandet av programmets många illustrationer. Programmet integrerar med läs- och skrivverktyget IntoWords, så att eleven kan få text uppläst och hjälp med ordförslag, under skrivning – allt på engelska.

När elevens bok är klar, kan den skickas till läraren för feedback via det interna kommunikationsverktyget. Dessutom kan eleven maila familj och vänner sitt senaste alster från Bookbuilder.

I den tidiga engelskundervisningen kan eleverna forska och laborera, rita och leka fram utvecklingen av ordförråd och uttal i det nya spännande språket. De äldre eleverna kan dokumentera arbeten eller inlärningsprocesser i t.ex. projektarbeten.

Läs mer om IntoWords här på Programbanken via sökfunktionen.

Åtkomst till programmet
För att kunna använda BookBuilder krävs att användaren har ett så kallat MV-Login. Varje skola ansvarar själva för att skapa dem. Information om hur man gör kan fås genom att kontakta Programbanken via menyn "Kontakta oss" ovan.

När man har ett MV-Login kan man starta BookBuilder via http://portal.mv-nordic.se
373.png

Detaljer

Version
Webbprogram
Producent
MV-Nordic
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, Lärvux, SFI (kommunalt drivna) och förskolan
Webbsida

Sök här