Läs här - webb

Webbprogrammet Läs här kräver ingen installation på datorn och kan nås från vilken dator som helst, hemma eller på skolan. Programmet kräver dock att skolan lagt upp användaren i MV-Login.

Läs här är ett lästräningsprogram för elever från år F-6
Läs här innehåller berättelser, illustrationer som hjälper till med handlingen och stöd av tre olika lässtrategier om texten är för svår. Berättelserna är skrivna på flera nivåer, vilket medför att eleverna i en klass kan läsa samma bok, men på olika nivåer och sedan prata om boken tillsammans. Det finns böcker med lixtal 4 till 37 i Läs här, så spridningen är ganska stor från texter med enkla meningar och korta, ljudenligt stavade ord, till mer avancerad meningsbyggnad, med flerstaviga och ljudstridigt stavade ord.

Läs här innehåller böcker för olika intressen. På facklitteraturhyllan finner du t.ex. böcker som Upptäcktsresande, Maskiner och bilar, Elektricitet och Livets element. På skönlitteraturhyllan kan du bekanta dig med huvudpersonerna i Tjejgänget, Simon och sporten, Fotbollsgänget och Musik och dans. I de flesta serierna kan man följa personerna i olika berättelser från första till sista boken i serien, medan man i andra möter nya huvudpersoner i böckerna men på samma tema.

Motiverande lästräning
Programmet motiverar och stöder eleven i hela läsutvecklingsprocessen, så att både läshastighet och läsförståelse förbättras och därmed ger eleven ökad läslust. Först kan eleven lyssna på en kort resumé om handlingen i boken och därefter bläddra bland bilder och läsa betydelsebärande ord och meningar i Ord och bild, för att få den förförståelse, som är så viktig i den kommande läsningen. Eleven kan hela tiden anpassa den läshjälp, som finns tillgänglig i samtliga böcker i form av uppläsning av bokstavsljud, ord, mening och sida, med markörmedföljning för att hålla fokus i texten. Efter läsningen kan eleven välja att svara på frågor på innehållet i texten och dessutom återberätta handlingen med hjälp av egna stödord, antingen skriftligt eller genom att själv läsa in sin text direkt i programmet, lyssna och korrigera sin läsning, innan allt sparas i loggen, för både lärare och elev.
372.jpg

Detaljer

Version
Webbprogram
Producent
MV-Nordic
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, Lärvux, SFI (kommunalt drivna) och förskolan
Webbsida
E-post support

Sök här