Sök här

Titta In

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Användning
Ett anpassningsbart program med bildspel som kan användas från ca 1.5 år. Passar träningsskolan.

Innehåll
Eleven väljer bildspel på menyn. För varje bild som eleven bläddrar fram visas en kort text och eleven kan höra inläst tal och ett effektljud.

Beskrivning
Titta in är ett program för att titta på, tillverka och anpassa bildspel.

Med programmet följer 15 färdiga bildspel med t.ex natur, fordon, mat, kroppen etc. och 10 bildspel som förberetts så att du enkelt kan lägga in egna bilder och ljud.

I programmet ingår ett verktyg som ger möjlighet att enkelt sätta ihop egna bildspel eller anpassa de färdiga bildspel som följer med programmet.
Ett stort antal bilder och ljud medföljer programmet för användning tillsammans med verktyget.

Du kan också, direkt från programmet, lägga in egna bilder, skriva egen text och hämta eller läsa in eget tal.

Färdiga bildspel kan kopieras till CD eller USB-minne.

Programmet kan styras med mus, tangentbord, pekskärm samt 1 eller 2 kontakter. I inställningar kan du välja bakgrunder, text, belöning, ljud, styrsätt och vilka bildspel som ska visas på menyn. Menyn kan innehålla mellan 1-9 bildspel åt gången.

Med hjälp av elevprofiler kan varje elev kan få egna inställningar och en egen uppsättning bildspel.
100.jpg

Detaljer

Version (Windows)
1.0
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata