Sök här

Klura ut

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Innehåll
I programmet ingår memory-spel, pussel och övningar på antal, färg och träning på rumsbegrepp, framför/bakom, över/under, först/sist, höger/vänster med mera.

Beskrivning
Klura ut innehåller sammanlagt 58 övningar på färg, form, begrepp, antal, siffror, ordningstal,vad som hör ihop, riktning, läge, bokstäver, fordon samt djur och natur. Eleven kan självständigt välja övning via bildmenyer.

Programmet kan justeras med inställningar. Välj till exempel färger, styrsätt, svårighet, belöning, ljudstöd samt olika sätt att lägga pussel och träna på färg och form. Varje elev kan få egna inställningar och egen resultatredovisning. Resultat kan skrivas ut.

I Memoryspelen finns övningar både med stängda och öppna kort. Övningarna kan användas dels som vanligt memory, dels som spel där eleven ska hitta de bilder som hör ihop. Eleven lär sig till exempel framför, bakom, mellan, först och sist med hjälp av clownerna som står i kö för att gå in i cirkusen.

Alla övningar har inläst tal. I inställningar väljs färger, ny uppgift, svårighet, belöning, ljudstöd, styrsätt (mus eller 2 kontakter) med mera.
98.gif

Detaljer

Version (Windows)
1.0
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata
Film