Sök här

Klockan går

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Användning
Programmet lär ut klockan på ett pedagogiskt och systematiskt sätt.
Många olika sätt att träna.

Innehåll
Lär ut klockan på ett pedagogiskt och systematiskt sätt. Klockans funktion utforskas på olika sätt.


Beskrivning
Det finns många olika sätt att utforska klockans funktion och att träna.
Elevers inställningar och resultat kan sparas.
I inställningar:
Välj gåtor eller bildberättelser som belöning.
Välj svårighet på valmenyn genom att klicka på en av klockorna.
Välj övning på övningsmenyn genom att klicka på en av övningssymbolerna.
På första menyn väljer eleven svårighet: hel timme, halv timme, kvart i/kvart över, 10 och 20 minuter, 5 minuter i/över, alla tidsangivelser, mer om tid samt digital klocka.
På nästa meny väljer eleven övning. Det finns 5-10 övningar för varje svårighet. Här kan eleven välja att utforska hur klockan fungerar eller att träna på olika tidsangivelser.
I de svåraste övningarna tränar eleven på att läsa av en enkel tidtabell eller TV-tablå, se på en klocka och t.ex ange när bussen går, eller hur länge det dröjer tills ett TV-program börjar.
För svårighet heltimme finns även övningar kring urtavlan och visarna.
Eleven kan få ett diplom när bra resultat uppnåtts.
92.gif

Detaljer

Version (Windows)
1.0
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Allemansdata