Sök här

SymWriter 2

Ordbehandling med symbolstöd, ljudning och uppläsning.

Communicate:SymWriter 2 är ett redskap för enkel ordbehandling med symbolstöd för den som behöver extra stöd vid skrivandet.

SymWriter 2 använder den stora symbolbasen som innehåller ca 13000 Widgitsymboler i både färg och svartvitt. Du kan även använda dina egna bilder.
Samtidigt som du skriver visar symboler betydelsen av orden. Välj om du vill att symbolerna ska visas tillsammans med texten eller enbart som stöd i sidopanelen.

Varje bokstav ljudas och svensk talsyntes (Alva eller Oskar) läser ord och meningar.
SymWriter ger även symbolstödd stavningshjälp.

Skrivmiljöer, symbolinnehåll och smart symbolisering
Som alternativ till att skriva från tangentbord kan man istället skriva genom att välja ord eller symboler från skrivtavlor, som länkas samman till skrivmiljöer.
Skrivmiljöerna kan varieras på många sätt både vad gäller utseende och innehåll. Programmet innehåller många färdiga exempel på skrivmiljöer. Skrivmiljöer kan också användas som dynamiska kommunikationskartor.
87.gif

Detaljer

Version (Windows)
2.1.546
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Hargdata AB