Sök här

Det talande tangentbordet

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Talande Tangentbord är ett enkelt program som återger bokstavsljud på den tangent man trycker på. Även siffror läses upp.

Hör ljudet på bokstaven du skriver - ett hjälpmedel för inlärning
och kompensation för alla åldrar!
Med Talande Tangentbord återges ett bokstavsljud för varje
bokstav som trycks ner på tangentbordet. I t ex ordbehandling
“hör du” vilken bokstav du skriver - fungerar som en inlärning av
bokstäver och en förstärkning när man skriver text.

Det finns olika röster att välja:
_ tre svenska röster - man, kvinna, barn
_ en engelsk röst – kvinna

När man skriver och har Talande Tangentbord aktivt, så spelas en
ljudfil upp vid varje tangenttryckning (bokstav eller siffra). Ljudfilerna spelas upp asynkront, vilket innebär att om man trycker två tangenter i snabb följd, så kommer den första tangentens ljudfil avbrytas och nästa tangents ljudfil spelas upp.

Programmet är generellt och fungerar i alla lägen när man skriver i Windows; i ordbehandling, filhantering, e-post etc.
Talande Tangentbord ingår även i ViTal och ViTre.
83.jpg

Detaljer

Version (Windows)
3.3
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
ScanDis A/S, Danmark