Cheops Pyramid

Pyramiden innehåller varierande och engagerande matteuppgifter med överaskningar och grafik i 3D-miljö.

Det gäller att ta sig ut ur pyramiden genom en öppning på pyramidens topp. I gångar och rum ställs eleven inför matematiska problem, logikspel och klurigheter. Löser man uppgifterna belönas man av Cheops med repstumpar som gör det möjligt att klättra upp till nästa plan med något högre svårighetsgrad.

Eleverna övar på huvudräkning, geometri, matematiska spel, procent, ekvationer, klurigheter, diagram, bråkräkning, potenser, trigonometri, sannolikhetslära, funktioner, talsystem och vardagsmatematik.

Vissa rum går på tid. De bästa resultaten sparas i Pyramidens rekordbok som är med nätverkslicens är gemensam för alla användare. Eleverna kämpar för att hamna i toppen av listan.

En inbyggd matematisk uppslagsbok hjälper eleverna att hitta lösningar om de kör fast. Dessutom finns en hjälpruta till varje rum. Läraren kan reglera våningarnas krav, ljud, redigera uppslagsbok och hjälptexter.

Cheops finns på åtta språk: svenska, danska, norska, isländska, engelska, tyska, italienska och holländska.
77.jpg

Detaljer

Version
2.02
Producent
Alega Skolmateriel AB
Licensform
Enanvändarlicens alternativt nätverkslicens

Sök här