Matteknep 2

I Matteknep nivå 2 tränar man:
Multiplikation och division. En tabell i sänder eller blandat.
Positionssystemet och talens värde. Heltal, decimaltal, bråktal och potenser.
Omvandling inom längd, vikt och volym. Både hel- och decimaltal.
Procenträkning. Procent av, rea, rabatt, moms med mera.
Bråkräkning. Bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal.
Moderna huvudräkningsmetoder. Räkna talsorterna för sig, räkna bakifrån med plus med mera.
Geometri. Vinklar, omkrets och area av parallellogrammer och cirklar.
Programmet innehåller 125 övningar inom 16 områden. Sammanlagt mer än 3100 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter.

Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ. Vissa övningar sker på tid. Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt. Varje övning har en förklarande hjälptext.

Läraren skapar en elevlista med en kursplan för varje elev. Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier.

Efter avslutat övning visas ett resultat som kan sparas i elevens personliga resultatlista. I listan redovisas fel och ett stapeldiagram visar hur lång tid varje fråga krävde. Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal enligt portfoliomodell.

Motivera eleven: För att uppmuntra flitigt övande, så samlar man poäng. När eleven uppnått en viss poängsumma skrivs ett bronsdiplom ut. Efterhand uppnår eleven silver och slutligen guld.

Eleven kan enkelt dokumentera sina resultat och följa sin utveckling. Läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning.
Rate this listing
★★★★
5 votes
76.jpg

Detaljer

Version
2 (2.2)
Producent
Softogram AB
Licensform
Kommunlicens: Avtalet gäller för grund- och grundsärskola. Däremot har 2 000 licenser tecknats för elever i behov av särskilt stöd på gymnasiet.
Webbsida

Sök här