Sök här

MindView Online

Mindview är ett webbaserat program för att göra tankekartor. Det kräver ingen installation på datorn, och kan användas både på datorer (skolans och privata) och på iPad. Man kan dela och samarbeta flera personer kring samma tankekarta.

Man kan lägga in länkar, bilder, ikoner, förklarande texter och bifoga filer i tankekartan. Tankekartan kan exporteras som en bild, eller som ett Worddokument med varje bubbla som en rubrik.

I programmets hjälpfunktionen finns en lista med de kortkommandon som kan användas.


Åtkomst:
Programmet nås via http://portal.mv-nordic.se
För att kunna använda det måste man logga in. Elever kan logga in via Skolfederation och använder då samma inloggningsuppgifter som de har på skolans datorer och i Skolplattform Stockholm.
Personal måste ha ett så kallat MV-Login, som skolan själv skapar. Information om hur man gör kan fås genom att kontakta Programbanken.

Instruktioner för inloggning via Skolfederation för elever

Personuppgifter
Användande av denna produkt innebär att personuppgifter hanteras och särskilda regler gäller därför. Mer information om det finns under rubriken Personuppgifter ovan.
466.jpg

Detaljer

Typ
Webbtjänst
Licensform
Central licens för grundskolan, gymnasieskolan, förskolan samt för SFI och särvux som drivs i egen regi
Fungerar på:
  • Windowsdator
  • Macdator
  • iPad
  • Chromebook
  • Androidenhet
Producent
MV-Nordic
E-post support