Sök här

Wordwall

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Med Wordwall kan man arbeta med interaktiva övningar och aktiviteter i klassrummet. Övningarna och aktiviteterna kan man använda via projektor, på interaktiv skärm och samtidigt interaktivt av elever på mobila enheter.

Aktiviteterna skapar du med hjälp av inbyggda mallar som kan anpassas efter egna önskemål. I det inbyggda forumet kan du dela med dig av dina tillverkade aktiviteter, och samtidigt ta del av lektioner och aktiviteter som andra lärare delat med sig av, direkt inifrån programmet. Med hjälp av Wordwall kan man med skapa variation, aktivitet och delaktighet, oavsett vilket ämne det handlar om.

Wordwall finns i två olika versioner; "Standard" och "Response anywhere". Det som skiljer de båda versionerna åt är antalet mobila mallar som finns tillgängliga. Med hjälp av de mobila mallarna får eleverna möjlighet att besvara frågor, skicka in textbidrag, rangordna texter, svara på omröstningar och en hel massa andra saker. Det enda de behöver är en dator, läsplatta eller telefon med internetkoppling. Eleverna deltar nämligen genom att gå till en speciell hemsida, och där logga på just din lektion. Via denna hemsida kan de sedan utföra det du som pedagog har planerat.

I standarversionen har man tillgång till två mobila mallar, "Brainstorm" och "Brainstorm i kategorier". Med hjälp av dessa kan du samla in textbidrag eller teckningar från eleverna som du sedan kan arbeta vidare med tillsammans med klassen.

I versionen "Response anywhere" har du tillgång till samtliga mobila mallar.

Svensk distributör för Wordwall i Sverige är "Design from Sweden".
378.jpg
378.jpg
379.jpg

Detaljer

Version (Windows)
3.4.21
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Visual Education Ltd
Webbsida
E-post support