Sök här

HELP-start

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Till läromedelspaket HELP Start hör två datorprogram; Träna Stavning och Säker på ljuden. Syftet med programmen är att erbjuda träning i obegränsad mängd för överinlärning och automatisering. När punkterna 1-4 i lektionsmallen är klara går eleven direkt till lämplig övning i diktamensprogrammet Träna stavning och tränar det nya ljud eller stavningsalternativ man just gått igenom.

Eleven får höra både ord och meningar och sedan skriva dem. Träningen varieras med Säker på ljuden, ett ljuddiskrimineringsprogram där det gäller att pricka ett av två möjliga ljudalternativ. Läraren avgör vilka övningar som är lämpliga i klassrummet och som hemarbete. Programmen ger omedelbar feedback och man kommer inte vidare utan att ha rättat felen.

Även elever utan fonologiska svårigheter/dyslexi kan ha nytta och glädje av denna typ av träning och de kan därför användas som komplement i klassundervisning i engelska.
241.png

Detaljer

Version (Windows)
1.0.1.0
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
MAKIS Data
Webbsida