Sök här

Logos

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Logos är ett datorbaserat test som kartlägger läsförmågan. Testet görs individuellt och måste administreras av en certifierad testledare.

Logos är är ett datorbaserat diagnostiskt test utarbetat av professor Torleiv Höien för Logometrica. Forskning har visat att åtgärder som baseras på en exakt, individuell kartläggning är den säkraste vägen till "läsframgång".

Logos är standardiserat på över 1300 svenska barn och ungdomar i årskurserna 3,4,5,6,8 och Gy 1. Det är norska normer för åk 2.

Logos innehåller tre uppgiftsdelar: årskurs 2, årskurs 3-5 och årskurs 6-vuxna.

Logos innehåller en rad deltest som kartlägger läsflyt, läsförståelse, hörförståelse, begreppsförståelse, avkodningsförmåga, läsrelaterade färdigheter och rättskrivningssvårigheter . På grundval av testresultatet är det möjligt att göra en noggrann analys av lässvårigheterna. Baserat på Logos-resultatet är det möjligt att anpassa dem individuellt och på så sätt ge bättre stöd till elever med lässvårigheter.
162.gif

Detaljer

Version (Windows)
6.1
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Logometrica
Webbsida
Länk till manual
Program support
E-post support