Sök här

Log in to English 2 With Lexia

Detta program tas bort i övergången till GSIT 2.0

Programmet används tillsammans med det tryckta läromedlet med samma namn. Läromedlet finns inte längre till försäljning. Programmet finns dock kvar för installation för de skolor som har läromedlet.

Användning
Träning i engelska vid läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning
Hjälper eleverna att befästa språket i hundratals övningsmoduler, ofta med bild och ljud. Övningarna bygger på bokens ord, fraser, texter och grammatik. Diagnoser och tester finns i datadelen. Datorn sköter rättningen och protokollför elevens utveckling.

Varje kapitel i de tillhörande studieböckerna innehåller tre avsnitt med stegrad svårighetsgrad. Varje text inleds med en ”starter” i form av ett bildcollage med diskussionsfrågor. Texterna följs av övningar på glosor, fraser och textförståelse samt hörövningar.

Varje kapitel innehåller ett ”focus” med grundläggande grammatik samt övningar på det aktuella momentet. I Log in to English 2 finns en fyllig minigrammatik.

Boken Log in to English 1 består av sex kapitel: Relationships, Horror, Food, Adventure, Animals, Crime. Boken Log in to English 2 består av fem kapitel: Teenlife, Disasters, Healthy eating, Jobs, People.

I lärarhandledningen finns lektionstips, extramaterial, hörmanus till avlyssningsövningarna, kopieringsunderlag för loggbok och utvärderingsblanketter. TiIl Log in to English 2 finns även ett avsnitt med grammatikövningar på kopieringsunderlag.
272.jpg

Detaljer

Version (Windows)
4.34
Typ
Windowsprogram
Licensform
Skola ansvarar för licens
Producent
Stiftelsen Stora Sköndal